Høringssvar fra marit sandvik strickert

Dato: 10.03.2022

Nei.