Høringssvar fra Christin Møller

Dato: 20.03.2022

  1. Nei, det er ikke nødvendig å forlenge midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av den såkalte koronapandemien, da disse påfører større folkehelse- og samfunnsmessige skader.