Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 493107

Dato: 05.03.2022

Nå holder det! Helt tragisks at dette fortsatt er ett tema. Fjern alle restriksjoner nå!