Høringssvar fra Ingvild Kolstad

Dato: 04.03.2022

Dette forslaget må forkastes. Jeg sier nei til dette.