Høringssvar fra Alvheid Lindø

Dato: 20.03.2022

Eg er imot dette forslaget , og for vern av menneskers frihet og selvråderett .