Høringssvar fra Gisela A. Schwietering

Dato: 21.03.2022

Bestemmelsene det ønskes å videreføre gir omfattende og vanskelig kontrollerbar makt til "helsemyndigheter".Disse bestemmelsene som i utgangspunktet var midlertidige skal ikke bli varige !

"Helsemyndigheter" skal ikke ha vide, udemokratiske fullmakter!

Lovforslaget bygger på en oppkonstruert begrunnelse:av beredskapshensyn skal den iverksettes.

Nei til mer diktatorisk smittevern! Nei til WHO-erklærte "pandemier"! Nei til krenkelse av menneskerettigheter,personlig fysisk og psykisk overtramp av smitteverndiktaturet!

Nei en gang for alle til forlengelse av koronatiltakene! Nok er nok!