Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 323944

Dato: 18.03.2022

Nei til forlengelse av smittevernloven. Ja til menneskerettigheter og retten til å bestemme over sin egen kropp og eget liv.