Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 516839

Dato: 20.03.2022

Nei til Coronapass og segrering.