Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 258618

Dato: 15.03.2022

Jeg sier bestemt NEI til denne forlengelsen. Og jeg avviser alt av innskrenkninger for selvbestemmelsesretten, som dette forslaget innebærer. Svært mange har fått alvorlige bivirkninger av forsøksinjeksjonene. Dette er ikke i takt med menneskerettighetene. Mitt svar der derfor NEI.