Høringssvar fra Ove E

Dato: 07.03.2022

Det er absolutt ingen grunn til å forlenge disse tildels diktatoriske midlertidige hjemlene. Virus har vi alltid hatt, og det VIL komme nye. Vaksinedekningen er samtidig irrelevant i forholde til mutasjoner som vil oppstå. Å begrense folks frihet har gjennom denne "pandemien" vist seg å ha liten til ingen nytteverdi. Skal en eventuell beredskap forligge, må denne ligge i form av tilstrekkelig sykehuskapasitet, samt tidligbehandling av symtomer. Begge deler har i løpet av de 2 siste år vist seg å svikte fullstendig. Å arumentere mot at vi ikke kan ha et større antall sykehussenger i beredskap, blir som å redusere det norske forsvar med 70% bare fordi vi ikke er i direkte krig med andre nasjoner. Når helsetjenestene ikke har kollapset med smitte- og innleggelsestall forårsaket av omicron i årets to første måneder, samt stort sykefravær blant ansatte i helsetjenesten, viser dette at pandemien har handlet om helt andre ting enn bekjempelse av virus.

Derfor: Nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien