Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 529888

Dato: 20.03.2022

Det burde ikke bli forlengelse av noe som helst når det gjelder coronahåndteringen deres. Alle jeg kjenner har sett det, dette handler om politikk og kontroll, ikke helse.