Høringssvar fra EIVIN STRØMLAND

Dato: 21.03.2022

Jeg sier bestemt NEI til forlengelse av koronatiltakene og alt lovverk som faller inn under. De er grunnlovsstridige, menneskerettighetsstridige, bryter på Nurenberg Koden og Helsinkideklarasjonen.

Press til å ta injeksjoner som ikke er godkjent (kun nødgodkjent) er ikke akseptabelt. Selv om en vaksine skulle bli godkjent, må det være frivilig om en vil ta denne.

Norge skal ikke bare dilte etter EU i disse spørsmålene. Vi har selv kompetanse innad i landet og det er lov til å tenke selv.

Vennlig hilsen
Eivin Strømland