Høringssvar fra Børre Klokk

Dato: 10.03.2022

Nei, nei, nei