Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 182553

Dato: 10.03.2022

Jeg sier NEI til dette og ber om at forslaget til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernsloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien forkastes!