Høringssvar fra Jon Tellum

Dato: 21.03.2022

Jeg stemmer mot forslaget som nå er på høring, fordi smittevernloven har hatt svært negativ virkning på folkehelsen i Norge.