Høringssvar fra Mats Berg

Dato: 21.03.2022

En ytterligere forlengelse av disse forskriftene bryter med ethvert rettsstatsprinsipp. Ved siste nedstengning så vi at regjeringen ikke engang fulgte regelverket og klarte ikke å styre sin maktiver. Politikere kan aldri mer få et slik våpen i hendene.

Forslaget avvises.