Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 393480

Dato: 20.03.2022

En forlengelse av hjemler i smittevernloven kan ikke ses på som noe annet enn ett uakseptabelt maktovergrep på befolkningen. En slik forlengelse vil undergrave demokratiet, grunnloven og menneskerettighetene. Fra historien burde vi ha lært at man aldri igjen skal bruke menneskers kropp som ett verktøy for "the greater good" .

Alle mennesker har rett til å bestemme over egen kropp og eget liv, den som fratar mennesker en slik rett er ikke annet enn en overgriper.

Det blir ett klart og rungene NEI fra meg på ett slikt forslag!