Høringssvar fra Kate Rasmussen

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette !! Jeg ønsker frihet og vern av alle menneskerettigheter!!