Høringssvar fra Ivar Arne Kvamme

Dato: 20.03.2022

Jeg er nordmann, som er født og oppvokst i et land med demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet, og det har jeg arvet fra mine forfedre som kjempet mot urett og tyranni med livet som innsats for å gjøre verden til et bedre sted for alle mennesker. Det som dere prøver å snikinnføre i dag er et totalitært regime med dere som privilegerte Lakeier for utenlandske herskere og gjøre det norske folket til slaver uten rettigheter. Skam dere og deres medsammensvorne, dere er en stor skam for menneskeslekten. Det totalitære styresettet og menneskesynet dere ønsker innført i Norge har ikke livets rett i et sivilisert samfunn som vi har og skal avvises, nedstemmes i moralens og anstendighetens navn. Svaret er NEI til det deres ønske!