Høringssvar fra Nina Furseth

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette!
Det strider mot grunnleggende frihet og menneskerettigheter!

Å i det hele tatt foreslå noe sånt er å bevege seg i retning den mørkeste ondskap i nyere tid.