Høringssvar fra Iren Habbestad

Dato: 20.03.2022

JEG ER I MOT DETTE OG FOR FRIHET OG VERN AV MENNESKERETTIGHETER..