Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 462639

Dato: 20.03.2022

Jeg er i mot dette, men FOR frihet og vern av menneskerettigheter.