Høringssvar fra Grethe Karin Madsen

Dato: 18.03.2022

Jeg er helt imot enhver forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedsskapsloven for håndtering av koronaepedemien. Det er ikke behov for slike forlengelser.