Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 423147

Dato: 20.03.2022

Vi skal ikke ha noe koronapass, det er splittende og fascistisk.