Høringssvar fra Elisabet Lindland

Dato: 20.03.2022

Jeg er svært uenig i dette forslaget om å forlenge smittevernloven og sier tydelig NEI !

Hvis smittevernloven og både isolasjon og inreisekarantene hadde fungert hadde vi ikke hatt smitte og behov for vaksine i dette landet hvis tiltakene hadde vært effektive. Det er mange som er enige i at tiltakene som her foreslås blant annet at skal forlenges har jo ikke vært til noen nytte, så tiltak som ikke fungerer bør ikke ha noen behov for forlengelse eller iverksettes på nytt.

Regjeringen kan ikke etter min mening sende forslaget sitt til høring da det ikke er tatt endelig beslutning hvilke forskrifshjemler det gjelder og heller ikke hvor lenge. Henviser her til teksten hvor dette står " Departementet understreker imidlertid at regjeringen ikke har tatt endelig stilling til hvilke forskriftshjemler som eventuelt skal forlenges, og i så fall hvor lenge disse skal forlenges."