Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 572664

Dato: 21.03.2022

Jeg ønsker ikke at hjemlene skal forlenges. Det er ingen logikk og tar fra oss retten til å bestemme over egen kropp og helse. Det skaper skiller i samfunnet som ikke gahner noen!!!