Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 477011

Dato: 20.03.2022

Jeg ønsker ikke noen forlengelse av de midlertidige forskriftshjemlene i smittevernloven og beredskapsloven for håndtering av koronapandemien, da det umulig kan føre til en friskere, sunnere og gladere verden men kun mer makt og kontroll. Å forlenge koronaregimet fram til 2023 med åpenlyse muligheter til ytterligere forlengelse er å gjøre smittevernsstaten permanent på bekostning av rettsstaten. Jeg protesterer på det sterkeste mot forskrifter om isolering, smittekarantene og om krav til oppholdssted i innreisekarantene, mot forlengelse av reglene om koronasertifikat da det er segregering av samfunnet og strider mot menneskerettighetene, grunnloven og Nürnbergkodeksen. Det åpner for et naziregime .Nei til videreføring av koronasertifikat, og nei til tvangsvaksinering. Forslagene i høringsnotatet må forkastes totalt!