Høringssvar fra Nina Westrum

Dato: 06.03.2022

Nei.

Isolering har tidligere som nå vist så og si ingen effekt.

Tiltakene generelt har lik inngen effekt.

(Viser tidligere forskning. Og historie hvor dette er prøvd ut før.)

Tiltakene er ikke hensiktsmessig.

Det strider også mot grunnloven.