Høringssvar fra Marte Kverneng Dahle

Dato: 21.03.2022

Forslagene i dette høringforslaget, og det som også omhandlet "Høringsnotat - forlengelse av reglene om koronasertifikat" bryter med Norges grunnlov og menneskerettighetene.

Jeg er ikke enig i dette forslaget.