Høringssvar fra Ingrid Hjertvik

Dato: 05.03.2022

Nei! Jeg går imot forlengelse av denne midlertidige "Loven"

Nå er det på tide å følge Grunnloven. Vi folket har våre rettigheter nedskrevet der. Nok er nok, vi skal ikke ha noen diktaturstat!