Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 133826

Dato: 08.03.2022

Sier nei til dette og det bør ikke forlenges.