Høringssvar fra Marlen Torbergsen

Dato: 20.03.2022

Jeg sier nei til forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronaepedemien. Som sykepleier kan jeg ikke godta at covid 19 defineres som allmennfaglig sykdom.