Høringssvar fra Eva Winnem

Dato: 08.03.2022

Det foreligger ingen konsekvensutredning av forslaget om forlengelse.
Dere burde heller evaluere håndteringen av hele koronaepedemien.

Det finnes ikke noe grunnlag eller gode argumenter for forlengelse.

Dette må bli et NEI TAKK!