Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 323029

Dato: 18.03.2022

Dette ønsker jeg ikke. Dette regjeringen si nei til