Høringssvar fra Bente

Dato: 08.03.2022

NEI! Det er ingen pandemi nå, dette blir i så fall ulovlig. Det er ingen grunn til å leve under en smittevernlov i tilfelle det skulle komme en ny pandemi, det må en ta stilling til da. Hvis regjeringen vedtar dette, er det fordi de ønsker å ha kontroll over folket.