Høringssvar fra Hanne Britt Kålhus

Dato: 20.03.2022

NEI!! NEI!!! Og atter NEI!!

NEI til forlengelse av denne loven!!!

Dere kan ikke komme forbi Norges Grunnlov.

Dette bryter også Menneskerettighetene!! Nūrnberg traktaten også!!!