Høringssvar fra Frode Henriksen

Dato: 11.03.2022

Jeg er ikke enig i dette forslaget. Med slike forslag svekkes demokratiet i Norge! Nå får det være nok, forslaget har også alt for kort frist.