Høringssvar fra Erika Aasen

Dato: 20.03.2022

NEI til forlengelse!!!

Mye bra er sagt av Jussprofessor Hans Petter Graver, som f.eks. : Reglene har dessuten grepet kraftig inn i andre rettigheter, som privatlivet, personlig integritet, eiendomsrett og barn og unges rettigheter..... myndighetene burde ha kartlagt hvilke rettigheter som er blitt utfordret og laget analyser av hva som etter norsk og internasjonal rettspraksis skal til for å gripe inn i dem.