Høringssvar fra Guro Sørhus Lohne

Dato: 11.03.2022

Det er ingen ting som tyder på at vi har en pandemi som truer liv og helse til barn og friske mennesker. En forlengelse av muligheten til å benytte Koronasertifikat er derfor grunnløs