Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 594091

Dato: 21.03.2022

Jeg sier nei til dette.

Jeg er for frihet og vern av menneskerettigheter