Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 493719

Dato: 20.03.2022

Jeg er imot dette på veien av frihet og vern av menneskerettiheter.