Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 376621

Dato: 20.03.2022

Jeg er helt enig i forslaget om forlengelse av koronariltak.