Høringssvar fra Hans Jørgen Aabol

Dato: 20.03.2022

Først må og denne regjering innse at denne nødvaksinen, som den i beste fall kan kalles, må stoppes - ene og alene bare pga. det svært høye tallet innmeldte bivirkninger, både normale og alvorlige bivirkninger. Ellers er det en stor mulighet for at dere blir stående juridisk og strafferettslig ansvarlig.

Denne høringen må jeg si nei til. Da den langt på vei åpner for muligheten til alvorlige begrensninger for det enkelte menneske, med både frafall av bevegelsesfrihet, jobb og lønn! Da er vi nærmere diktatur enn demokrati!! Den energien med å splitte folk i DEM og OSS går ikke lenger.