Høringssvar fra ingar@hilmarsen.com

Dato: 14.03.2022

Lovforslaget bygger på falske premisser når departementet fremstiller koronasertifikat basert på vaksinasjonsstatus til innenlands bruk som et avgjørende verktøy i en fremtidig pandemihåndtering. Får regjeringens syn gehør og blir vedtatt, innebærer det i realiteten innføringen av en allmenn innenlands «passerseddel» som kan brukes til å oppnå generelle politiske mål. Vi står da igjen med et eksepsjonelt autoritært verktøy som utfordrer et utall grunnleggende friheter og rettslige prinsipper som det norske folk har tatt for gitt i nærmere 100 år.

Regjeringen har ikke satt i gang mer naturlige tiltak som å bygge opp helsevesen, regjeringen har heller ikke gått med informasjon om hvordan befolkningen kan bygge opp immunforsvaret sitt for å unngå å bli syke av influensaen.

Forslaget til lovendring forkastes.