Høringssvar fra Børre Thoresen

Dato: 20.03.2022

Jeg er fullstendig imot at dette lovforslaget vedtas. Til stemmegiverne politekere, ikke la dere styre til noe så forædrisk mot vårt folk. Det kommer en dag dere må stå til rette for deres handlinger.