Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 469029

Dato: 20.03.2022

Det er forkastelig og uakseptabelt. Vi skal ha fri ferdsel i dette landet. En passerseddel er diskriminerende og ekskluderende. Vil ikke ga et A og et B lag i det norske samfunnet.