Høringssvar fra Linda My Sørlie Christiansen

Dato: 07.03.2022

Til Storting & Regjering

20.000 pluss, har allerede innsendt sine svar til fristen 04.03.22. Hvorfor skal disse ignoreres og svarfrist forlenges til 21.03.22!?

Jeg er HELT IMOT denne forlengelsen av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven

for håndtering av koronapandemien.

Den utvidede maktene dere har tilegnet dere ila de to siste årene må ta slutt. Smittevernstaten misbrukes grovt for å følge deres egen agenda og tilrøve dere makt over folket dere ikke har rett til ref Naturloven, Grunnloven, Nürnberg og menneskeretten.

The Great Reset og NWO er noe folket har fått med seg, folket vil ikke godta!!!

Erna Solberg sa under Davos møte i 2017 at NEW WORLD ORDER var no sprøyt, konspirasjonsteoretikere hadde funnet på, samtidig ser vi hun snakke varmt om NWO i en annen video tidligere år, som deles og spres på sosiale medier.

Når våre egne ledere lyver til folket slik mange ledere er avslørt med i forskjellige kategorier, er tilliten fullstendig borte hos folket!

Vi har et styringsorgan i Norge som skal være demokratisk, da er vi avhengig av ledere som gjør jobben sin for landet og folket sitt. Å IKKE noen som løper ærend for de globalistiske målene under Klaus Schwab og WEF.

Bivirkningene etter injeksjonene er fatale og skremmende! Disse sprøytene, hastegodkjent med førsøksavslutning i 2023 er blitt tvunget på folk med press og skremselspropaganda. Nå har Pfizer måtte frigi sine dokumenter som det var ønsket 75 års hemmelighold på, fordi en dommer i Texas har avgitt dom om det.

I dokumentene ser vi det står 50% har fått placebo/saltvann, samtidig leser vi en lang liste med bivirkninger av alle mulige sykdommer iht Batchnr. og innhold.

Dere, Folkehelseinstituttet og FHI bør ha hatt kjennskap om dette, dere har stått i mediebilde og fremsnakket injeksjonene som HELT trygge!!! Hva holder dere på med???!! Dette er virkelig skremmende. Folk dør av disse injeksjonene.

Som ledere av landet må dere enten tjene folket eller gå av! Dere har nå feil fokus og ledes som marionetter under WEF.

VI FOLKET STÅR SAMMEN MOT KORRUPSJON.

Dette høringssvaret har kopi som dokumentasjon på at det er sendt inn til regjeringen.no 07.03.2022. Til opplysning ble det også avgitt svar innen fristen 04.03.22 Kvittering for svaret sendes min e-postadresse.