Høringssvar fra Gry Merethe Hagen

Dato: 21.03.2022

Jeg er i mot at smittevernloven forlengels.