Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 153274

Dato: 10.03.2022

Ingen av smitteverntiltakene har virket. Nå har alle både vaksinerte og uvaksinerte hatt Corona.

Hvorfor tror myndighetene at tiltak vil virke i neste runde?

Må være total mangel på kognitiv tenkning. Mangel på logikk og fornuft.

Vi er jo havna i zombiland.

Våkne opp nå før det er for seint.