Høringssvar fra Fred Kalland

Dato: 21.03.2022

Vi skal ikke ha forlengelse av midlertidige forskriftshjemler i smittevernloven og helseberedskapsloven for håndtering av koronapandemien!